Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

LEGISLATIE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DESEURILOR

 • Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimsul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001
 • Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006
 • Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
 • Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat şi completat prin Ordinul MMGA nr. 1230/2005
 • Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 268/2005
 • Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor
 • Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate in fiecare clasă de depozit de deşeuri
 • Hotărârea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • Hotărârea de Guvern nr. 1872/2006 pentru modificarea si completarea H.G nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
 • Hotărârea de Guvern nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • O.U.G nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
 • Hotărârea de Guvern nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania
 • Hotărârea de Guvern nr. 1408/208 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase